Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail
  • Cảm cúm không chừa một ai

    3:08 PM | 06/06/2016 - Khỏe +

    Cảm cúm có thể đến với bất kỳ ai. Người lớn có thể bị cảm cúm thông thường 2-4 lần/ năm. Trẻ em, đặc biệt là trẻ mẫu giáo có thể có cảm cúm thông thường nhiều từ 6-10 lần/ năm.

    Đọc tiếp

Đầu trang