Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Chính Sách Bảo Mật này của Công ty Cổ phần Hợp tác và Phát triển Truyền thông NBN ("Suckhoegiadinh", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") áp dụng cho các hoạt động của SUCKHOEGIADINH mà chúng tôi cung cấp thông qua trang http://suckhoegiadinh.com.vn của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ"). Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của từng khách truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người Dùng”).

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả thông tin chúng tôi thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó. Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách của chúng tôi và sự đồng ý hoàn toàn của bạn đối với phạm vi và các mục đích của chúng tôi trong việc sử dụng, xử lý và thu thập thông tin cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. Nếu bạn không thể đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Thành viên dịch vụ mạng xã hội.

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Thành viên các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, MXH Suckhoegiadinh sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của Thành viên bao gồm ít nhất: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội MXH Suckhoegiadinh bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà MXH Suckhoegiadinh cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MXH Suckhoegiadinh liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MXH Suckhoegiadinh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mạng xã hội MXH Suckhoegiadinh sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và MXH Suckhoegiadinh;

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại MXH Suckhoegiadinh.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội MXH Suckhoegiadinh có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MXH Suckhoegiadinh.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị: Công ty Cổ phần Hợp tác và Phát triển Truyền thông NBN

Địa chỉ: 783 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Email: ngoc@nbn.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MXH Suckhoegiadinh thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bộ phận quản lý nội dung của Mạng xã hội MXH Suckhoegiadinh. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MXH Suckhoegiadinh sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email liên hệ: ngoc@nbn.vn

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- Thông tin cá nhân của thành viên trên MXH Suckhoegiadinh được MXH Suckhoegiadinh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MXH Suckhoegiadinh .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MXH Suckhoegiadinh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại Trung tâm dữ liệu của MXH Suckhoegiadinh.

- Bộ phận quản lý nội dung MXH Suckhoegiadinh yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bộ phận quản lý nội dung MXH Suckhoegiadinh không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

BÌNH LUẬN
TIN LIÊN QUAN
Đầu trang