Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail
  • Đức Phật dạy: Vạn sự tùy "Duyên"

    5:04 PM | 05/12/2016 - Sống tâm lý

    Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. Có một câu nói thế này: "Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do".

    Đọc tiếp

Đầu trang