Hợp tác quảng cáo

Tag

Làm gì khi bị say nắng?

Khỏe + - 4:34 PM | 15/05/2015 -
Khi nhiệt độ cơ thể và môi trường quá chênh lệch, cộng thêm sự thích ứng của cơ thể chưa được đáp ứng kịp thời nên dẫn ...