Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail
  • SOS: Không nên ăn trưa tại bàn làm việc

    2:17 PM | 29/05/2018 - Dinh dưỡng

    Để tiết kiệm thời gian hay do lười biếng nhiều người ăn bữa trưa ngay tại bàn làm việc. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do nào, thì nó có thể gây hại cho sức khỏe, giảm năng suất và ảnh hưởng khá nhiều đến công việc.

    Đọc tiếp

Đầu trang